Labeotropheus fulleborni Katale1
Cynotilapia afra white top Likoma

Pseudotropheus crabro

Fotos unserer Tiere

Mbuna

1,0

0,1

Art

Cynotilapia afra cobue 1

Cynotilapia afra cobue 0

Cynotilapia
zebroides
“Cbu”

Cynotilapia afra Jalo Reef 1

Cynotilapia afra Jalo Reef 0

Cynotilapia
zebroides
“Jalo Reef”

Cynotilapia afra white top Likoma 1

Cynotilapia afra white top Likoma 0

Cynotilapia
zebroides white top
“Likoma”

Cynotilapia axelrodi 1

Cynotilapia axelrodi 0

Cynotilapia
axelrodi
“Thumbi West”

Cynotilapia sp. Chinyankwazi 1

Cynotilapia sp. Chinyankwazi 0

Cynotilapia
sp.
“Chinyankwazi”

Cynotilapia afra white top hara Galileya Reef 1

Cynotilapia afra white top hara Galileya Reef 0

Cynotilapia
sp. hara
“Gallireya Reef”

Cynotilapia sp. Lions Cove 1a

Cynotilapia sp. Lions Cove 0

Cynotilapia
sp. lion
“Lion’s Cove”

Cynotilapia sp. lion Mara Rocks 1

Cynotilapia sp. lion Mara Rocks 0

Cynotilapia
sp. lion
“Mara Rocks”

Cynotilapia sp. Mbamba Luwino Reef 1

Cynotilapia sp. Mbamba Luwino Reef 0

Cynotilapia
sp. mbamba
“Luwino Reef”

Gephyrochromis lawsi Nkhata Bay (1)

Gephyrochromis lawsi Nkhata Bay (2)

Gephyrochromis
lawsi
“Nkhata Bay”

Idiotropheus sprengerae 1

Idiotropheus sprengerae 0

Iodotropheus
sprengerae
“Makokola”

Labeotropheus fulleborni Katale 1

Labeotropheus fulleborni Katale 0

Labeotropheus
fuelleborni
“Katale”

Labeotropheus fulleborni OB Minos Reef 1

Labeotropheus fulleborni OB Minos Reef 0

Labeotropheus
fuelleborni OB
“Minos Reef”

Labeotropheus trevawasae Chilumba 1

Labeotropheus trevawasae Chilumba 0

Labeotropheus
trewavasae
“Chilumba”

Labeotropheus trewavasae Thumbi West 1

Labeotropheus trewavasae Thumbi West 0

Labeotropheus
trewavasae
“Thumbi West”

Labidochromis caeruleus yellow 1

Labidochromis caeruleus yellow 0

Labidochromis
caeruleus
“Lion’s Cove”

Labidochromis sp. Nkali 1

Labidochromis sp. Nkali 0

Labidochromis
caeruleus
“Lundo”

Labidochromis caeruleus Nkhata Bay 1

Labidochromis caeruleus Nkhata Bay 0

Labidochromis
caeruleus
“Nkhata Bay”

Labidochromis chisumulae 1

Labidochromis chisumulae 0

Labidochromis
chisumulae
“Chizumulu”

Labidochromis freibergi 1

Labidochromis freibergi 0

Labidochromis
freibergi

 

Labidochromis sp. Hongi 1

Labidochromis sp. Hongi 0

Labidochromis
sp. hongi
“Hongi Island”

Labidochromis sp. mbamba bay 1a

Labidochromis sp. mbamba bay 0a

Labidochromis
sp.
“Mbamba Bay”

Labidochromis perlmutt 1

Labidochromis perlmutt 0

Labidochromis
perlmutt
“Higga Reef”

Melanochromis auratus albino 1

Melanochromis auratus albino 0

Melanochromis
auratus
“albino”

Melanochromis auratus 1

Melanochromis auratus 0

Melanochromis
auratus
“Thumbi West”

Melanochromis sp. chipokae 1

Melanochromis sp. chipokae 0

Melanochromis
chipokae
“Chidunga Rocks”

Melanochromis maingano 1

Melanochromis maingano 0

Melanochromis
cyaneorhabdos
“Maingano Island”

Melanochromis dialeptos Lumessi 1

Melanochromis dialeptos Lumessi 0

Melanochromis
dialeptos
“Lumessi”

Melanochromis interruptus Chizumulu 1

Melanochromis interruptus Chizumulu 0

Melanochromis
johanni
“Gome”

Melanochromis johnjohnsonae 1

Melanochromis johnjohnsonae 0

Melanochromis
joanjohnsonae
“Likoma”

Melanochrimis lepidophage 1

Melanochromis lepidophage 0

Melanochromis
lepidiadaptes
“Makanjila Point”

Melanochromis northern blue Manda 1

Melanochromis northern blue Manda 0

Melanochromis
kaskazini
“Manda”

Metriaclima aurora 1

Metriaclima aurora 0

Metriaclima
aurora
“Likoma”

Metriaclima barlowi Mbenji 1

Metriaclima barlowi Mbenji 0

Metriaclima
barlowi
“Mbenji”

Metriaclima callinos cobalt bright blue 1

Metriaclima callinos cobalt bright blue 0

Metriaclima
callainos
 “Nkhata bay”

Metriaclima callainos Ruarwe 1

Metriaclima callainos Ruarwe 0

Metriaclima
callainos
“Ruarwe”

Metriaclima estherae marmalade cat 1

Metriaclima estherae marmalade cat 0

Metriaclima
estherae
Marmalade Cat

Metriaclima estherae red red 1

Metriaclima estherae red red 0

Metriaclima
estherae
“Minos Reef”

Metriaclima greshakei 1

Metriaclima greshakei 0

Metriaclima
greshakei
“Makokola Reef”

Metriaclima hajomaylandi Cobue 1

Metriaclima hajomaylandi Cobue 0

Metriaclima
hajomaylandi
“Cobue”

Pseudotropheus lombardoi 1

Pseudotropheus lombardoi 0

Metriaclima
lombardoi
“Mbenji

Metriaclima sp. Mbweka 1

Metriaclima sp. Mbweka 0

Metriaclima
sp.
 “Mbweca”

Metriaclima sp. membe deep 1

Metriaclima sp. membe deep 0

Metriaclima
sp. membe deep
“Likoma”

Metriaclima msobo Lundo 1

Metriaclima msobo Lundo 0

Metriaclima
msobo heteropictus
“Lundo”

Metriaclima msobo Magunga 1

Metriaclima msobo Magunga 0

Metriaclima
msobo
“Magunga”

Pseudotropheus patricki 1

Pseudotropheus patricki 0

Metriaclima
patricki
“Chidunga Rocks”

Metriaclima pulpican Maingano Island 1

Metriaclima pulpican 0

Metriaclima
pulpican
“Maingano Island”

Metriaclima zebra Mbenji 1

Metriaclima zebra Mbenji 0

Metriaclima
zebra
“Mbenji”

Metriaclima zebra Chilumba 1

Metriaclima zebra Chilumba 0

Metriaclima
zebra
“Chilumba”

Metriaclima zebra black dorsal Maleri Island 1

Metriaclima zebra black dorsal Maleri Island 0

Metriclima
sp. black dorsal
“Maleri Island”

Metriaclima zebra long pelvic Mdoka 1

Metriaclima zebra long pelvic Mdoka 0

Metriaclima
zebra, long pelvic
“Mdoka”

Metriaclima sp. zebra gold Lions Cove 1

Metriaclima sp. zebra gold Lions Cove 0

Metriaclima
sp. zebra gold’
“Lion’s Cove”

Petrotilapia sp. Chitimba 1

Petrotilapia sp. Chitimba 0

Petrotilapia
sp.
 “Chitimba”

Petrotilapia microgalana 1

Petrotilapia microgalana 0

Petrotilapia
microgalana
“Nkhata Bay”

Pseudotropheus acei Itungi 1

Pseudotropheus acei Itungi 0

Pseudotropheus
acei
“Itungi”

Pseudotropheus acei Luwala 1

Pseudotropheus acei Luwala 0

Pseudotropheus
acei
“Luwala”

Pseudotropheus acei ngara 1

Pseudotropheus acei ngara 0

Pseudotropheus
acei
“Ngara”

Pseudotropheus crabro 1a

Pseudotropheus crabro 0

Pseudotropheus
crabro
“Nakantenga”

Pseudotropheus sp. daktari 1

Pseudotropheus sp. daktari 0

Pseudotropheus
daktari
“Undu Reef”

Pseudotropheus demasoni 1

Pseudotropheus demasoni 0

Pseudotropheus
demasoni
“Pombo”

Pseudotropheus elongatus chailosi Chitande 1

Pseudotropheus elongatus chailosi Chitande 0

Pseudotropheus
elongatus chailosi
“Chitande”

Pseudotropheus elongatus Chewere 1

Pseudotropheus elongatus Chewere 0

Pseudotropheus
elongatus
“Chewere”

Pseudotropheus elongatus mpanga 1a

Pseudotropheus elongatus mpanga 0a

Pseudotropheus
elongatus
“Mpanga”

Pseudotropheus elongatus ruarwe 1

Pseudotropheus elongatus ruarwe 0

Pseudotropheus
elongatus ruarwe
“Charo”

Pseudotropheus sp. elongatus usisya Mara Rocks 1

Pseudotropheus sp. elongatus usisya Mara Rocks 0

Pseudotropheus
elongatus usisya
“Mara Rocks”

Pseudotropheus flavus 1

Pseudotropheus flavus 0

Pseudotropheus
flavus

Pseudotropheus perileucos Masimbwe 1

Pseudotropheus perileucos Masimbwe 0

Pseudotropheus
perileucos
“Masimbwe”

Pseudotropheus perspicax orange cap 1

Pseudotropheus perspicax orange cap 0

Pseudotropheus
perspicax orange cap
“Ndumbi”

Pseudotropheus perspicax yellowbreast Pombo 1

Pseudotropheus perspicax yellowbreast Pombo 0

Pseudotropheus
perspicax yellow breast
“Pombo”

Pseudotropheus polit 1

Pseudotropheus polit 0

Pseudotropheus
polit
“Lion’s Cove”

Pseudotropheus saulosi 1

Pseudotropheus saulosi 0

Pseudotropheus
saulosi
“Taiwan Reef”

Pseudotropheus socolofi snow white 1

Pseudotropheus socolofi snow white 0

Pseudotropheus
socolofi
snow white

Pseudotropheus socolofi Mara Point 1,0

Pseudotropheus socolofi Mara Point 0,1

Pseudotropheus
socolofi
“Mara Point”

Pseudotropheus socolofi 1

Pseudotropheus socolofi 0

Pseudotropheus
socolofi
“Tumbi Point

Pseudotropheus williamsi Makonde 1

Pseudotropheus williamsi Makonde 0

Pseudotropheus
williamsi
“Makonde”

Pseudotropheus tropheops Golden 1

Pseudotropheus tropheops Golden 0

Tropheops
sp. albino red head

2 (97)a

4 (40)a

Tropheops
sp.
“Chilumba”

2 (9)a

2 (1)a

Tropheops
 sp. lilac
“Thumbi West”

Tropheops macrophthalmus chitimba 1

Tropheops macrophthalmus chitimba 0

Tropheops
sp. macrophthalmus chitimba
“Chitimba Bay”

Tropheops sp. mauve Magunga 1,0

Tropheops sp. mauve Magunga 0,1

Pseudotropheus
sp. mauve
“Magunga”

Tropheops sp. olive Lupingu 1

Tropheops sp. olive Lupingu 0

Tropheops
sp. olive
“Lupingu”

Tropheops sp. red cheek Likoma 1

Tropheops sp. red cheek Likoma 0

Tropheops
sp. red cheek
“Likoma”

Tropheops sp. red fin Usisya 1

Tropheops sp. red fin Usisya 0

Tropheops
sp. red fin
“Usisya”